medrek.se

Nyheter

Hjärtsjuka lever längre

Idag lever hjärtsjuka betydlig längre än för 30 år sedan. Det är tack vare forskning och utveckling som 65-åriga män, som drabbas av en hjärtinfarkt, lever i dag i genomsnitt 12 år längre, jämför med om de hade drabbats 1980.

Idag lever hjärtsjuka betydlig längre än för 30 år sedan. Det är tack vare forskning och utveckling som 65-åriga män, som drabbas av en hjärtinfarkt, lever i dag i genomsnitt 12 år längre, jämför med om de hade drabbats 1980. 

Det konstaterar Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i en studie på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Motsvarande siffra för kvinnor är 14 år. För 45-åringar som drabbas av en infarkt är vinsterna ännu större, 24 respektive 27 år.

Den främsta anledningen till att dödligheten i hjärtinfarkt minskat så kraftigt är nya behandlingar och läkemedel samt att folk lever mer hälsosamt i dag än för 30 år sedan.