medrek.se

Nyheter

Impregnering försämrar vaccination

Perfluorerade ämnen ger mindre antal antikroppar mot sjukdomar i blodet

Impregnering mot vatten och smuts i kläder, skor och möbler kan försämra immunförsvaret hos barn.

I impregneringsmedel finns perfluorerade ämnen som är kemikalier. Forskarna har studerat 656 barn om hur exponeringen för kemikalierna påverkat deras antikropssvar när de vaccinerats mot stelkramp och difteri. Studien resulterade i att de barnen med mindre antal antikroppar mot sjukdomarna i blodet hade mammor som haft höga nivåer av kemikalier i blodet under graviditeten. Det försämrade antikropssvaret kan orsaka till att barnen skyddas sämre utav vaccinationer.