medrek.se

Nyheter

Indiskt webbprojekt tar fram tbc-medicin

Det ska likna ett wikipedia, för life science. Forskningsprojektet heter ”Open Source Drug Discovery”. Fler än 5000 studenter, forskare och företag från mer än 100 länder har anslutit sig.

Ett öppet webbaserat forskningsprojekt är i färd med att forska fram medicin mot resistent tuberkulos, efter indiskt forskningsinitiativ.

Det ska likna ett wikipedia, för life science. Forskningsprojektet heter ”Open Source Drug Discovery”. Fler än 5000 studenter, forskare och företag från mer än 100 länder har anslutit sig.

På bara några månader kartlades alla gener i tuberkulosbakteriens arvsmassa – 4000 stycken.