medrek.se

Nyheter

Kemoterapi med för- och nackdelar

Överlevnaden vid bröstcancer ökade med en tredjeldel vid Kemoterapi

En jämförelse över effekterna av att få cellgifter eller inte efter att tumören avlägsnats med kirurgi vid bröstcancer har studerats och analyserats.

Omkring 100 000 kvinnor har studerats efter de behandlats för tidig bröstcancer. En modern cellgiftsbehandling förbättrade överlevnaden vid bröstcancer med en tredjedel. Kemoterapi är dock förknippad med jobbiga biverkningar och forskare menar att man bör kolla över om den är nödvändig.