medrek.se

Nyheter

Klagomål på vårdens bemötande

Ny studie visade att patienter tillfrisknar fortare av ett bra bemötande utav vårdspersonalen

Hälften av alla klagomål Socialstyrelsen får på vården handlar om att patienterna känner sig felaktigt bemötta. En ny svensk studie visar att ett bra bemötande i vården gör att patienterna tillfrisknar snabbare.

Idag får flera patienter och anhöriga inget rättsenligt bemötande utav vårdpersonalen när de är intresserade utav information eller om de sökt vård. Många läkare skyller på tidsbrist och att de inte har tid till att ägna sig åt patienterna. Men ett bra bemötande kräver inte längre tid än ett dåligt. Tid behövs för att bygga upp ett förtroende som är viktigt mellan läkare och patient.

Den nya studien tar död på myten om att de otrevliga läkarna är de skickligaste. ”Kan man se andra människor är man trygg i sin kunskap”, det konstaterar Niels Lynöe, proffesor i hälso- och sjukvårdsetik. En bra läkare är kunnig inom vården, det innebär också ett intresse av människor och möten med patienter.