medrek.se

Nyheter

Knappt någon hjälp mot insektsbett

Idag finns det knappt någon information alls om insektsmedel verkligen hjälper, enligt en genomgång i den brittiska tidskriften Drug and Therapeutics Bulletin.

Idag finns det knappt någon information alls om insektsmedel verkligen hjälper, enligt en genomgång i den brittiska tidskriften Drug and Therapeutics Bulletin.

Antihistaminer, kortisonsalva och lokalbedövning ingår i många husapotek som motmedel mot okomplicerade insektsbett. Men enligt en studie är det enligt tidskriften tveksamt om sådana behandlingar alls har någon effekt.
Studien visar att det knappt finns några bevis för att antihistaminer skulle hjälpa mot klådan efter insektsbett. Behandlingen kan dock vara ett alternativ vid stora lokala reaktioner. Krämer med lokalbedövningsmedel i möjlig kombination med antihistaminer eller antiseptiska medel är bara marginellt effektiva och kan ibland orsaka överkänslighetsreaktioner.

De flesta besvären med myggbett går över av sig själv och behöver absolut inte behandlas enligt Drug and Therapeutics Bulletin. De poängterar dock att personer som får allvarliga symtom måste söka hjälp.

Läs även: