medrek.se

Nyheter

Kritik efter påstående om att mammor är bättre

Annica Dahlström har fått en hel del kritik och lämnar styrelsen i Hjärnfonden

Forskaren Annica Dahlström har fått möta mycket kritik efter att ha skrivit om hur mammor är bättre anpassade till att ta hand om spädbarn. Många pappor har inte hållit med och ansett sig vara minst lika bra på att ta hand om barnen. 

I en artikel skrev forskaren Annica Dahlström att kvinnor är bäst anpassade till att ta hand om spädbarnen. Hon menar att mammor inser vad mödrainstinkt betyder och att deras hjärna förändras under graviditeten och de kan enklare möta spädbarnens behov.

Efter en hel del kritik Annica Dahlström fått tagit av pappor som tycker att de minst lika bra kan sköta hand om barnen lämnar hon styrelsen i Hjärnfonden som hon var med och startade upp för 17 år sedan. Men hon berättar att kritiken inte är den enda anledningen som fått henne till att sluta, hon vill lämna plats för nya krafter och tycker att hennes tid i styrelsen är förbi. Annica kommer att fortsätta debattera i form av debattartiklar och i framtiden kommer hon eventuellt att skriva en bok.