medrek.se

Nyheter

Kronans droghandel i framkant

Kronans Droghandel har ett annorlunda stöd på sin hemsida för funktionshindrade.

Kronans Droghandel kan numera tala högt. Man har ett program på sin hemsida som läser upp texten på hemsidan.

 

Talande webb heter programmet som är gratis för besökare på hemsidor. Det finansieras genom att de som äger webbplatserna betalar för att vara anslutna.

Programmet läser upp texten på de anslutna hemsidorna, när man pekar på den med datorpekaren. Kronans Droghandel hoppas att det ska underlätta för personer med läs- och koncentrationssvårigheter.

Bakom hjälpmedlet står stiftelsen Funka, vars syfte är att stärka funktionshindrades inflytande över sitt eget liv.

 Tillgänglighet är viktigt, inte minst på webben. Genom Talande webb kommer vi underlätta för väldigt många människor att ta del av vår webb och de tjänster som vi har, säger Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel, i ett pressmeddelande.