medrek.se

Nyheter

Kvinnor med förmaksflimmer löper större risk för stroke än män

Kvinnor med förmaksflimmer måste ta blodförtunnande medel, och nu visar det sig att kvinnor med samma problem löper större risk för stroke än män gör. Detta trots en god behandling med blodförtunnande läkemedel. Studien publicerades i tidskriften Jama.

Kvinnor med förmaksflimmer måste ta blodförtunnande medel, och nu visar det sig att kvinnor med samma problem löper större risk för stroke än män gör. Detta trots en god behandling med blodförtunnande läkemedel. Studien publicerades i tidskriften Jama.

Amerikanska forskare har jämfört män och kvinnor, över 65 år med förmaksflimmer, deras användande av blodförtunnande läkemedel och risken för stroke.

Resultatet visar att kvinnorna löper ca 0.4 procents större risk för stroke än männen, 2 kontra 1,6 procent.

En möjlig orsak till könsskillnaden är enligt forskarna underbehandling med blodförtunnande läkemedel hos kvinnor, förklaringen får dock inget stöd i studien. I stället spekulerar forskarna i andra förklaringar, som könsskillnader i exempelvis hormonella faktorer.