medrek.se

Nyheter

Lag som avskräcker abort

Ultrabilder på foster visas för kvinnor som planerar att göra abort

I USA har många delstater kommit med nya lagar som säger att kvinnorna ska se ultraljudsbilder på fostren innan de gör abort.

Texas är nu en av de flera delstater i USA som infört en lag som säger att gravida kvinnor som vill göra abort måste höra på en läkarbeskrivning av fostret samt se ultraljudsbilder på det. 

Läkarna ombes att visa bilderna för kvinnorna som planerar att göra abort. Detta för att se om de verkligen är säkra på sin sak om de vill abortera fostret de ser på bilden. Rättsprocesser pågår om frågan i samtliga delstater.