medrek.se

Nyheter

Läkarkontroll på barn som idrottar mycket

Claude Marcus tycker att barnen ska gå på läkarkontroll två gånger om året

Barn som är åtta år och tränar gymnastik 30 timmar om veckan är många idrottsläkare kritiska mot. Därför anser Claude Marcus, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet, att barnen bör genomgå en läkarkontroll två gånger per år.

Många ungdomar idrottar flera timmar om veckan. Vissa tränar till och med runt tjugo timmar i veckan, det blir i princip som ett deltidsjobb. Ledare för barnens träning blir då oroliga, de vill inte att någon ska komma och bromsa upp träningen för att de anser att barnen bör vila några veckor. Därför tycker Claude Marcus att kontrollen ska göras utav en idrottsintresserad läkare som förstår vilka hinder det skapar om han ber barnet vila i flera veckor. Den idrottsintresserade kanske kan tycka att barnet bör vila i en vecka då en annan läkare tycker att barnet bör vila i tre veckor.