medrek.se

Nyheter

Läkemdelsverket samarbetar med ANVISA

Läkemedelsverket och den brasilianska läkemyndigheten ANVISA har inlett ett samarbete.

Ett samarbete med Läkemedelsverket och den brasilianska läkemyndigheten ANVISA har inletts

Samarbetet ska öka utbytet av erfarenheter och information om bättre läkemdelsanvändning och hållbar utveckling.

– Genom detta avtal har vi nu ett viktigt globalt samarbete. Detta betydelsefulla arbete som kommer att engagera flera medarbetare och bidra till myndighetens arbete med att vara en ledande kraft för en bättre hälsa, säger Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger i ett pressmeddelande.