medrek.se

Nyheter

Läkemedel i vattnet

Fiskar far illa av läkemedel i vattnet

Umeå universitet och IVL Svenska miljöinstitutet har kollat upp vårt svenska vatten i en studie. Vatten visade sig innehålla små mängder läkemedel som är så lite att det vi inte påverkas av det när vi dricker vattnet. 

Det har en större inverkan på vår miljö som far illa utav läkemedlet i vattnet. Studien visade också på att vattnet är mycket renare i norr än i söder. Studien visade att det finns 101 läkemedel i avloppsreningsverket, dricksvattnet och fiskarna. I Umeås vatten uppenbarades två av de 101 läkemedlen och i Stockholm hittades 26 stycken, läkemedlen som kan behandla bland annat epilepsi och urinvägsinfektion. Mängden är så pass liten att det skulle ta 30 år till vi människor fick i oss så mycket medel som i en tablett genom att dricka vattnet, dock far fiskarna illa utav det. För att minska mängden bör vi inte slänga läkemedlen i toaletten utan lämna in det till apoteket.