medrek.se

Nyheter

Läkemedelsverket kassera färre läkemedel

Läkemedelsverket tror att de kan minska andelen kasserade läkemedel genom att skifta fokus

Läkemedelsverket tror att de kan minska andelen kasserade läkemedel genom att skifta fokus

1 500 ton läkemdel kasseras i Sverige, varje år. Större delen av det görs dock i användarledet, snarare än producentledet.

Det finns ett flertal olika anledningar till detta, men framför allt så är det behandlingar som avbryts och dylikt.

Läkemdelsverket vill nu jobba med information till användarna och att det ska vara enklare för läkemedelsutbyte, för att minska kasseringen av läkemedlen och därmed även dess inverkan på miljön.