medrek.se

Nyheter

Läkemedelsverket ska undersöka barnläkemedel

Regeringen har gett läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel.

Regeringen har gett läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel.

Läkemedelsverket vill lära sig mer om barns läkemedel som en del av den nationella läkemedelsstrategin. Man har tidigare konstaterat att de läkemedel som ges till barn i dag ofta är dåligt dokumenterade då det gäller dos, effekt och säkerhet.