medrek.se

Nyheter

Längre livlängd vid Pertuzumabbehandling av bröstcancer

Studie visar på längre livslängd med Pertuzumabbehandling av bröstcancer

En ny studie visar att när läkemedlet Pertuzumab läggs till den vanliga behandlingen vid bröstcancer behöver inte sjukdomen förvärras och kvinnan lever längre. 

Vid en slags HER2-positiv bröstcancer finns HER2 i stora mängder vilket är ett protein som sitter på cancercellerna och motverkar tumören från att växa. Det gjordes en studie på 808 kvinnor med HER2-positiv bröstcancer och det resulterade i att de som fick en behanling med Pertuzumab levde längre än de som blivit behandlade med vanlig behandling.