medrek.se

Nyheter

Lex Maria-anmälningar ökar

Åter igen ökar antalet lex Maria-anmälningar från apoteken. Enligt Socialstyrelsen är det ett steg i rätt riktning.

 

Åter igen ökar antalet lex Maria-anmälningar från apoteken. Enligt Socialstyrelsen är det ett steg i rätt riktning.

Under 2010 hade Socialstyrelsen 20 anmälning gällande händelser på apotek. Året innan låg siffran på 45 stycken.

Nu har trenden vänt och förra året gjordes 42 lex Maria-anmälningar från apotekssidan som gällde exempelvis expediering av fel läkemedel, rätt läkemedel till fel person eller angivande av fel doser.

Socialstyrelsen vill försäkra sig om att de nya apotekskedjorna och de enskilda apoteken faktiskt känner till att de har en anmälningsskyldighet och vet hur man går till väga och har därför gått ut med en särskild skrivelse.

– Vi tar ett språng mot framtiden och hoppas att vi får in mer lex Marior. Marknaden börjar ju bli mer mogen nu och allting börjar falla på plats på ett annat sätt, säger Lars Asteborg till Dagens Medicin.