medrek.se

Nyheter

Massvaccinering krävs för att hitta riskgrupper

De nordiska länderna är tillsammans med Storbritannien några av de få Europeiska länder som fortfarande inte infört vaccinet mot den smittsamma blodsjukdomen i sina allmänna program.

De nordiska länderna är tillsammans med Storbritannien några av de få Europeiska länder som fortfarande inte infört vaccinet mot den smittsamma blodsjukdomen i sina allmänna program.

-       - Hepatit B är mycket ovanligt i Sverige och det är svårt att hitta riskgrupperna. Börjar de vaccineras är det svårt att kontrollera att de får hela serien, säger Tiina Lepp, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Skulle det ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet skulle kostnaden ligga runt 26 miljoner kronor enligt uppgifter från Socialstyrelsen.

(WHO) rekommenderar alla länder att vaccinera för att utrota sjukdomen.