medrek.se

Nyheter

Megastudie visar att kaffedrickare lever längre

Äldre personer som dricker kaffe har större chans att leva längre än personer som inte är kaffedrickare. Det visar en omfattande studie som genomförts i USA.

 

Äldre personer som dricker kaffe har större chans att leva längre än personer som inte är kaffedrickare. Det visar en omfattande studie som genomförts i USA.

Kaffekonsumenten har lägre risk att utsättas för hjärtsjukdom, lungsjukdom, hjärnblödning, skador, olyckor, diabetes och infektioner än andra. Vad gäller cancer kunde forskarna dock inte konstatera någon skillnad mellan de som dricker kaffe och de som inte gör det.

Sammanlagt deltog drygt 400 000 personer (230 000 män respektive 170 000 kvinnor) i granskningen.
Undersökningen påbörjades 1995-96  och på gick fram till dess personerna avled eller fram till den 31 december 2008, beroende på vilket som inträffade först.

Försökspersonerna var i åldrarna 50 till 71 när studiearbetet inleddes, samtidigt noterades deras kaffekonsumtion. Ingen person som då var drabbad av cancer, hjärtsjukdom eller hjärnblödning togs med.

Studien har korrigerats med avseende på andra hälsopåverkande faktorer, som exempelvis rökning och alkohol.

Neal Freedman, ledare för forskargruppen vid USA:s nationella cancerinstitut (NCI), säger till nätbaserade forskningstidskriften Science Daily att kaffe, trots att det är en vitt spridd dryck i det amerikanska samhället, inte satts närmare under lupp avseende sambandet mellan konsumtion och risken att dö.

– Vi kunde konstatera att intag av kaffe bidrar till en generellt sett lägre risk för att dö, liksom lägre risk för att dö av en rad skilda orsaker, säger Neal Freedman – samtidigt som han tillägger:

Studien presenterades nyligen i medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.