medrek.se

Nyheter

Mer stress, mindre sjukskrivning

En ny studie visar att fler sjukskriver sig när det är lugnt på arbetsplatsen

Mindre väljer att sjukanmäla sig när det är som mest att göra på arbetsplatsen. Enligt en ny forskarstudie görs mer sjukskrivningar vid lugnare perioder.

En studie har gjorts på personal inom vården, industin och tjänstesektorn för att se när de väljer att sjukanmälsa sig. Det visade sig att fler sjukanmälningar görs då det är lägre arbetsbelastning på jobbet. 546 sjukskrivningar följdes upp utav forskarna och de såg att 2,6 gånger mer sjukanmälningar var gjorde när det var som minst stressigt på arbetsplatsen.