medrek.se

Nyheter

Mer utgifter för öppenvårdsapoteken med nytt högkostnadsskydd

Socialdepartementet vill från och med 1 januari höja gränsen för frikort för vård och läkemedel

Socialdepartementet vill från och med 1 januari höja gränsen för frikort för vård och läkemedel. Men Apotekens Service vill skjuta det till den 1 mars.

Högkostnadsdatabasen behöver justeras om två gånger om tiden sätts till den 1 januari vilket kommer ge onödiga merkostnader på minst 900 000 kronor. Detta kommer att drabba öppenvårdsapotek i form av höjda avgifter uppger Pharma Online.

En nya plattform för databasen ska ersättas den 1 mars därför skälet till att vänta. Annars måste justeringar göras i både den gamla och den nya plattformen, vilket blir kostsamt.