medrek.se

Nyheter

Mikroskopen försvinner i Skåne

Labmedicin Skåne går över till ett digitalt arbetssätt och mikroskopen försvinner.

Labmedicin Skåne går över till ett digitalt arbetssätt och mikroskopen försvinner. 

Nästa år kommer glas miska drastisk. Idag producerar fyra patologilaboratorierna i Region Skåne ungefär 400 000 objektsglas med preparat för provmaterial varje år. Det kommer införas ett nytt system där objektsglasen scannas in och görs om till bildfiler som patologerna kan granska via datorer i stället för vid mikroskop.

Systemet gör att det blir smidigare att leverera resultat till läkare. Bilderna kommer sparas i en gemensam databas som ska kunna nås av alla laboratorier.