medrek.se

Nyheter

MRSA-bakterien vanligare utanför Norden

Större risk att smittas på sjukhus

MRSA är en bakterie som är resistent mot antibiotika och kan orsaka sår och hudinfektioner som oftast inte är allvarligare än andra och de behöver sällan behandlas.

I Sverige har bakterien ökat på senaste åren men den är fortfarande ovanligare här än vad den är utanför Norden. Smitta av MRSA sprids som vanligast på sjukhus för att många patienter behandlas utav antibiotika. Detta eftersom antibiotikan dödar de bakterier som inte är motståndskraftiga och ger utrymme för de resistenta, som MRSA.

Om du varit i kontakt med sjukvården under de senaste sex månaderna och har ett sår som inte läker bör du kontakta din vårdcentral.