medrek.se

Nyheter

Mycket felmedicinering i Sverige

Patienter får fel läkemedel, orsaken är dålig samordning mellan kommunen och landstinget

En ny rapport visade att av de som är över 65 år i Sverige får drygt 160 000 personer fel medicin. Det är var tionde patient som får felaktiga läkemedel mot deras besvär.

En stor andel av de äldre svenskarna blir idag felmedicinerade. Majoriteten av de äldre svenskarna som får fel läkemedel har insatser från både landstinget och kommunen. En orsak till den stora andelen felmedicinering beror på att det är dålig kommunikation mellan de två aktörerna.