medrek.se

Nyheter

Myt att insulin minskar hjärtrisk

Det har tidigare sagts att personer med störd blodsockeromsättning skulle ha lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de fick långvarig behandling med basinsulin.

Det har tidigare sagts att personer med störd blodsockeromsättning skulle ha lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de fick långvarig behandling med basinsulin.

Det har konstaterats i en studie publicerad i New England Journal of Medicine.