medrek.se

Nyheter

Norrbotten vill ha tillskott för forskning

Genom att skjuta till 1,3 miljoner kronor vill Norrbottens läns landsting etablera forskartjänster.

Genom att skjuta till 1,3 miljoner kronor vill Norrbottens läns landsting etablera forskartjänster.

De tilltänkta forskartjänsterna gäller för ST- och AT-läkare samt sjuksköterskor och sjukgymnaster i länet.