medrek.se

Nyheter

Ny medicin ska minska återfallen

Varje år drabbas drygt 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Av dem drabbas var sjunde av den aggressiva så kallade HER2-positiva varianten. Cancerformen innebär att tumören är omgiven av ett protein som gör att den trivs bra i kroppen.

Varje år drabbas drygt 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Av dem drabbas var sjunde av den aggressiva så kallade HER2-positiva varianten. Cancerformen innebär att tumören är omgiven av ett protein som gör att den trivs bra i kroppen.

Fram till millennieskiftet var risken för att få tillbaka sjukdomen efter friskförklarandet stor. Med en ny behandlingsform med antikroppen Herceptin, minskar återfallen med nästan hälften.

– Trots att vi har förbättrat prognosen är det ändå ett antal kvinnor som får återfall och dör i sin bröstcancer, men vi går framåt i utvecklingen, säger Elisabet Lidbrink, överläkare på Radiumhemmet i Stockholm till Svenska Dagbladet.