medrek.se

Nyheter

Nyfödda barn smittas av resistenta MSRA-bakterier

Sjukhuset behöver mer pengar för att kunna förbättra problemet med bakteriespridning på avdelningen

Förra veckan upptäcktes resistenta MSRA-bakterier på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

Fyra stycken barn som är födda för tidigt på sjukhuset har smittats av bakterierna och ett hundratal uppmanas att testa sina barn som legat på avdelningen. Tidigare har avdelningen haft liknande problem då en liten flicka blev sjuk och dog av en resistent bakterie. Sjukhuset behöver tillföra en budget som gör det möjligt att behandla barnen på ett sätt som är säkert.