medrek.se

Nyheter

Nytt om brännskador

Idag ska ett barn med brännskada som täcker minst 60 procent av kroppen behandlas i högspecialiserad vård

I en aktuell studie om barn med brännskador har man tittat på hur omfattningen av brännskadan påverkar barnens risk att drabbas av komplikationer. 

I studien ingick det 952 barn med svår brännskada som blev behandlade på ett barnsjukhus i USA någon gång mellan 1998 och 2008. Brännskadorna barnen hade täckte minst 30 procent av kroppen.

Studien resulterade i att de barn med brännskador som täckte mer än 60 procent av kroppen bör behandlas i högspecialiserad vård. Studien visade att de med en brännskada som täcker minst 62 procent av kroppen har stor risk att få multiorgansvikt, blodförgiftning eller även dö av skadan. 

En äldre forskning resulterade i att barn med en brännskada som täckte minst 40 procent av kroppen bör behandlas i högspecialiserad vård. Varför det ändrats sen den äldre forskningen är för att vården har utvecklats och förbättrats under de senaste tio åren.