medrek.se

Nyheter

Ökad brist på apotekspersonal enligt Sifo.

Farmacevter men också receptarier stor bristvara i den ökande konkurrensen på apoteksmarknaden enligt SIFO - undersökning. Goda nyheter för arbetstagarna.

Farmacevter är redan nu en bristvara och värre väntas det bli. I alla fall om man skall tro en nyligen genomförd undersökning som gjorts bland HR-chefer för de nio största apotekskedjorna. Mest eftertraktade är receptarierna.

Det är bemanningsföretaget Pharma Relations som låtit TNS SIFO göra intervjuer med personalcheferna på nio apotekskedjorna. Cheferna fick under februari och mars i år frågor om företagens behov av rekrytering respektive inhyrning av personal de kommande åren.

Alla tror på underskott av personal
78 procent av cheferna uppgav att det kommer råda ett visst underskott på personal det närmsta året och11 procent tror att det kommer att råda ett stort underskott. Ingen av de tillfrågade spår att det kommer att finnas ett överskott av personal. Tittar man på de kommande två åren förväntar sig de intervjuade att brisen kommer bli ännu större.

Man tror att i Skåne, Norrland, Värmland och Blekinge får störst personalunderskott medans storstadsregionerna tros klara sig betydligt bättre.

Störst brist tror HR-cheferna att det kommer att bli på receptarier, där alla tillfrågade upplever att det fattas folk. 56 procent tror det blir apotekarbrist medans det kommer finnas bättre tillgång på apotekstekniker.

Rätt kompetens viktigt
- Vi har en väldigt hög etableringstakt på marknaden och det står klart att det uppstår en brist. Det finns alltid folk att anställa men vill man ha rätt kompetens blir det svårare, säger Anne-Grete Molnes vd på Pharma Relations.

Undersökningen, som går under namnet Apoteksbarometern, visar att apoteken idag till 90 procent personalbristen genom att anställa vikarier, 33 procent genom en egen pool av fast- och extrapersonal och lika många hyr in vid behov. Men 67 uppger att de får klara sig med den personal som finns.

De kedjor som ingått i undersökningen är Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, Vårdapoteket, Cura Apoteket, Kronans Droghandel, Doc Morris och Fox Faramaci. Pharma Relations planerar att utföra Apoteksbarometerns årligen för att följa branschen.

På medrek.se finns en helt separat sida för just Apoteksbranschen och flera tusen personer har registrerat sig för att få jobbtips till sin mail. Farmacevter, receptarier, apotekare med mera. Såväl PharmaRelations som flera alerta Apotekskedjor utnyttjar medreks kanaler för att attrahera rätt kompetens och det är ett prioriterat område för medrek med ständigt ökad trafik.