medrek.se

Nyheter

Ökad risk för levercancer hos feta

Feta, men i övrigt friska, personer med en särskild mutation löper sju gånger högre risk att drabbas av levercancer än andra feta.

Feta, men i övrigt friska, personer med en särskild mutation löper sju gånger högre risk att drabbas av levercancer än andra feta.

Det har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg kommit fram till. De bygger sin forskning på en studie som jämför dödlighet och sjuklighet hos 4 000 svenska feta personer.

Det är ungefär en på tjugo skandinaver som bär på mutationen som innebär ökad levercancerrisk.