medrek.se

Nyheter

Opublicerade medicinska studier

Studier kommer inte till användning opublicerade

Studier kring medicin kommer inte till användning då de inte publiceras offentligt. Flera medicinska studier som gjorts på patienter är fördolda.

En tredjedel av alla tester som görs har inte visats offentligt och man har inte kunnat ta del av resultaten, situationen har sammanställts i USA. Läkemedlens globala marknad gör så att även Sverige drabbas av att inte få reda på studierna då patienter riskeras få fel medicin då all data inte är offentlig. Krav i USA har inte följts då de säger att kliniska studier måste ha rapporterats senast ett år efter att de avslutats. Men svenska läkemedelsverket är inte bekymrat eftersom de får se opublicerad data innan ett läkemedel ska godkännas i Sverige. För läkemedelskommittéer kan det dock vara ett problem som utgår från publika data.