medrek.se

Nyheter

Organdonation diskuteras inte

Det händer att en patients respirator stängs av utan att organdonation diskuterats.

Det händer att en patients respirator stängs av utan att organdonation diskuterats, uppger en fjärdedel av landets intensivvårdssjuksköterskor i en enkät.

Svaren publiceras i facktidskriften Journal of Clinical Nursing. Slutsatserna av studien är att vårdpersonalens attityder kan bidra till bristen på organ, och att organdonation ibland inte äns diskuteras, skriver Uppsala Nya Tidning.

En orsak till att frågan om organdonation inte tagits upp med de anhöriga är att situationen varit så känslomässigt laddad.

Av TT