medrek.se

Nyheter

Parkinsonmedicin kan bidra till ofrivilliga rörelser

Ny forskning från Lunds universitet visar att läkemedel som tas mot Parkinsons sjukdom kan påverka motoriken negativt och öka ofrivillig rörelse

Ny forskning från Lunds universitet visar att läkemedel som tas mot Parkinsons sjukdom kan påverka motoriken negativt och öka ofrivillig rörelse.

Samma blodkärlstillväxt i hjärnan kopplas till de ofrivilliga rörelser som patienter kan drabbas av. En anledning kan vara att medicineringen påverkar kärlen så att dessa inte fungerar som de ska.

Elisabet Ohlin vid Lunds Universitet säger till TT att deras fynd visar att standardmedicinen mot Parkinson framkallar blodkärlstillväxt i den delen av hjärnan som styr motoriken.