medrek.se

Nyheter

Pengar brist hotar projekt

Forskare har tagit fram en molekyl som kan användas mer effektivt och öka skyddet mot sjukdomar. Men projektet hotas av pengar brist.

Forskare har tagit fram en molekyl som kan användas mer effektivt och öka skyddet mot sjukdomar. Men projektet hotas av pengar brist.

Forskarna använder jäst för att utveckla molekylen och på kemisk väg kopplas den ihop med vaccin, och förstärker därmed vaccinets effekt.

Den nya partikel som skapas styr vaccinet till kritiska delar av immunförsvaret, och kan användas i alla slags vacciner.

Djurförsöken som gjorts visar enligt Magnus Sjöblom, forskare på Luleå tekniska universitet på flera fördelar med metoden, exempelvis att det går åt mindre mängder vaccin.

Det återstår minst sex år för att kunna få svar om metoden fungerar för människor. Detta kan kosta 50-100 miljoner kronor, pengar som i dagsläget inte finns.