medrek.se

Nyheter

Personalbrist inom apotek!

Det råder personalbrist på apotek i Sverige och den har ökat sedan avregleringen av apotek.

Det råder personalbrist på apotek i Sverige och den har ökat sedan avregleringen av apotek.

Helsingborg utgör inget undantag. 

Totalt finns idag 14 apotek i Helsingborgs kommun. Innan avregleringen fanns 10 stycken. Bristen på apotekstekniker och receptarier är stor och enligt prognosen kommer det fortsätta vara så.

Under 2011 utexamineras 160 receptarier från landets utbildningar, samtidigt beräknas 300 receptarier gå i pension.

– Det är inte bara i år så många går i pension, det kommer att vara så under några år framöver, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Åsa Nilsson, chef för apoteket Björnen, på Drottninggatan i Helsingborg bekräftar.

– Det har blivit mycket tuffare sedan marknaden avreglerades. Antalet receptarier som utbildas ligger inte i fas med det stora antalet nya apotek.