medrek.se

Nyheter

Praktik åt utlandsstuderande läkare

Genom att sjukhusen i Sverige erbjuder praktikplats åt de utlandsstuderande kan det på sikt minska läkarbristen

 Sjukhus i Sverige bör erbjuda praktikplatser åt svenska läkarstudenter som pluggar utomlands, det meddelar tre läkare från Västmanland i en artikel. Det skulle kunna minska bristen vi har på läkare i Sverige idag. 

I Sverige har vi en brist på läkare, detta dels för att det finns för få utbildningsplatser i landet. Ungefär 1600 nya studenter som ska läsa medicin tas in på utbildningarna varje år. Från 70-talet har antalet läkarutbildade i Sverige ökat med ungefär 30000, ändå är det en större efterfrågan än tillgång på läkarna. Läkarnas grundutbildning är lång och det tar även tid för en läkare att skaffa specialkompetens vilket kommer leda till att Sverige om tio år har en brist på ungefär 8000 läkare.

Jerzy Leppert, Torsten Hagberg och Henrik Andersson är tre läkare från Västmanland som vädjar om att sjukhusen ska erbjuda praktikplatser åt läkarstudenter från utlandet. Eftersom det är ett litet antal platser på läkarutbildningarna i Sverige har var tredje läkarstudent valt att plugga utomlands. De flesta åker till Centraleuropa och pluggar i Ungern, Polen, Tyskland eller Rumänien.

I Västerås har man gett flera svenska utlandstuderande läkare praktik på sjukhuset. På det viset får de kontakt med de svenska utlandsstudenterna och bygger upp ett nätverk för framtida anställningar på sjukhuset. Läkarna från Västmanland menar att om sjukhusen erbjöd de utlandsstuderande läkarna praktikplatser kan det minska den stora läkarbristen i landet.

En svensk student som läser till läkare i Polen praktiserade på sjukhuset i Västerås. Studenten menar att det är nödvändigt för de som studerar till läkare utomlands att få en inblick i hur sjukhusen fungerar i Sverige om de vill arbeta hemma i framtiden.