medrek.se

Nyheter

Region Skåne byter företag för dosförpackade läkemedel

Region Skåne byter från Apoteket AB till Svensk Dos Ab i upphandlingen av dosförpackade läkemedel.

Region Skåne byter från Apoteket AB till Svensk Dos Ab i upphandlingen av dosförpackade läkemedel.

Priset sjunker från 6,28 kronor till 2,64 kronor per patient och dag när Region Skåne till Svensk Dos AB.

Regionen räknar med att kunna ge fler patienter dosförpackade läkemedel. Läkare ordinerar dosläkemedel, men det årliga statsbidraget är för litet för att alla ordinationer ska beviljas i dag.

– Det räcker inte till hur många patienter som helst. Om vi nu får ett lägre pris kan vi ta in fler patienter, där ansvarig läkare bedömer att behov finns, säger Peter Sigsjö, enhetschef vid avdelningen för hälso- och sjukvård i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Läs även: