medrek.se

Nyheter

Regler för hälsotjänst avvaktas

Dröjande utredning av lex Maria-anmälan

Vid ett Doc Morris apotek användes i april förra året samma lansett vid två blodtester av misstag. Efter incidenten anmäldes apoteket enligt lex Maria. Det kan hinna bli höst innan Socialstyrelsen beslutar om hur lex Maria-anmälan ska hanteras.      

Missen med lansetten som användes två gånger har skapat stora debatter. Det hystes misstankar om brister på hälsotjänster utanför sjukvården. Efter att Socialstyrelsen fick in lex Maria-anmälan på en av Doc Morris apoteken förväntades tydligare regler för hälsotjänsterna. Mer strikta regler för hälsotester på apotek avvaktas än från Socialstyrelsen.