medrek.se

Nyheter

Rekord många transplantationer år 2011

Rekord många organ transplanteras men kön för nya organ är fortfarande lång.

Så många organ som transplanterade under 2011 har aldrig transplanterats förut ändå är kön lång.

År 2010 transplanterasdes 651 organ i Sverige, år 2011 steg siffran med 11 % då 744 organ transplanterades. Den största ökningen skedde för njur- och levtransplantationer. Stegringen skedde eftersom allt fler organ blev tillgängliga från avlidna. Trots detta har inte kön för nya organ minskat.