medrek.se

Nyheter

Robotar - lösningen på vårdkrisen?

Robotar kan vara framtidens lösning på personalbristen inom vården.

Statens medicinsk-etiska råd är positiva mot robotar inom vården, främst för äldre patienter.

I en rapport skriver rådet att det finns många fördelar med att byta ut mänsklig personal mot robotar för att effektivisera vården och minska arbetsbelastningen och arbetsskadorna för den stressade vårdpersonalen.

Det har redan framställts ett flertal olika robotar med olika syften. För den som har nedsatt förmåga i armar och händer kan en ätrobot hjälpa med matintaget.

Danska forskare testar nu en duschrobot, som ska kunna blöta håret och massera in schampo.

Tanken är att robotar ska effektivisera äldrevården. Baksidan är frågan om ifall robotar kan göra de äldre ännu mer isolerade.

Idag lever nämligen var tredje person över 60 år ensam och depressioner är inte ovanliga.

– Robotar får aldrig ersätta mänsklig kontakt om inte det finns en önskan om det från den enskilde. Är det så att man ersätter personal så ska man se till att social kontakt erbjuds av annat slag, säger Barbro Westerholm till SVT.

Barbro är riksdagsledamot för Folkpartiet och ordförande Smers arbetsgrupp som tagit fram rapporten kring robotar inom vården.

Foto: www.robots.nu.