medrek.se

Nyheter

Säkrare njurvärde med nya beräkningar

Njurfunktionen kan beräknas bättre med hänsyn till två njurmarkörer istället för bara en. Detta enligt New England Journal of Medicine.

Njurfunktionen kan beräknas bättre med hänsyn till två njurmarkörer istället för bara en. Detta enligt New England Journal of Medicine.