medrek.se

Nyheter

Samtiliga lansting får ta del av kömiljarden 2011

Eftersom alla uppfyllt kraven belönas samtliga landsting med kömiljarden 2011

Väntetid inom vården har minskat och därför belönas landets alla landsting med kömiljarden 2011. Alla landsting har under 2011 klarat av att få något av kriterierna uppfyllt för att kunna få en andel av kömiljarden.

Det är lovande att alla landsting får ta del av kömiljarden som kommer att gå åt att förbättra vården så att patienterna slipper vänta. Västra Götaland kommer att belönas med den största summan på 205 miljoner. De regioner som får ta del av det minsta beloppet är Örebro samt Sörmland som får knappa fyra miljoner var.Det bästa resultatet inom vården 2011 hade Hallands region där över 70 procent av patienterna fått vård i tid, de belönas med 178 miljoner av kömiljarden.

SKL, Sveriges kommun och lansting, tog i december beslutet över vad kömiljarden 2012 ska ha för krav. I år kommer en satsning på 214 miljoner kronor gå åt psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Pengarna kommer att gå åt landstingen med ökad tillgänglighet hos psykvården.