medrek.se

Nyheter

SBU ska forska mer inom ADHD

Regeringen ber om att få mer information om bland annat ADHD

En ny rapport från SBU visar på att det inte finns tillräcklig forskning om ADHD, hur det ska diagnoseras och behandlas. 

Regeringen ber om att få kunskapsöversikter inom psykiatriska vården för ADHD utav Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Utöver ADHD begär staten även att få mer forskning inom autismspektrumstörningar som asperger och autism, schizofreni och förstämningssyndrom som depression och mani. Det finns flera olika sätt att ställa diagnoserna på och SBU ska forska om hur de ska gå till väga för att få rätta diagnoser.