medrek.se

Nyheter

Sjuka får längre livstid

Behandling mot benmärgscancer förlänger livet

En ny behandling emot benmärgscancer gör att patienterna kan leva dubbelt så länge som tidigare.


Två gånger i veckan behandlas en patient som genomgår den här metoden. De cancersjuka får med den här hjälpen möjlighet till att jobba heltid. Studien testades på 580 patienter och den visade att levnadstiden på de sjuka blir längre med behandlingen.