medrek.se

Nyheter

Skadligt med för mycket läkemedel

Alla bör ha en läkare med tillgång till att se de utskrivna läkemedlen

Har en läkare skrivit ut samma läkemedel som en annan läkare får läkaren inte ringa upp den andra och berätta enligt sekretessreglerna. 

Läkaren kan se en lista över de läkemedel patienten fått utskrivna men patienten kan välja att inte tillåta detta. På så vis kan problem skapas för patienten om den skulle börja må dåligt då patienten kan införskaffa en för stor dos av läkemedel. Man blir otåligare mot läkemedel ju äldre man blir och dosen bör minskas för att man ska må bättre. Vissa symptom som till exempel yrsel, ostadighet och trötthet kan förvärras av läkemedel.

I Schweiz gäller inte samma regler som i Sverige, där kan en läkare ringa till patientens familjeläkare för att ta reda på de läkemedel patienten använt. Varje patient bör ha en ansvarig läkare som kan se över dennes utskrivna läkemedel för patientens bästa.