medrek.se

Nyheter

Smittade med mässlingen ökar

I Järna är det nu sju stycken som blivit sjuka med mässlingen, antalet förväntas öka

Nu är det sju personer som blivit sjuka med mässlingen i Järna. Mässlingen är en väldigt smittsam sjukdom och de smittade förväntas öka eftersom fler är ovaccinerade och inkubationstiden är tio dagar. 

Landstinget erbjuder elever på skolor i Järna vaccin mot den smitsamma sjukdomen mässlingen. Där är det flera som är ovaccinerade eftersom det är ett starkt fäste av antroposoferna i Järna. På Vidarkliniken har de gått ut med råd om att det är osäkert ifall vaccineringen är effektiv.