medrek.se

Nyheter

Större risk för cancer vid kärnkraftverk

Fransk forskning visar på att barn boendes i närheten av kärnkraftverk har större risk att drabbas av leukemi

Forskning under 2003-2007 resulterade i att barn boendes i närheten av kärnkraftverk har dubbelt så stor risk att drabbas utav cancer. 

En Fransk forskning har sett över barn boendes i närheten av kärnkraftverk. Studien visade att av barnen som bodde inom fem kilometer från ett kärnkraftverk hade dubbelt så många drabbats av leukemi som andra.  Forskningen pågick 2003-2007 och bevisade att risken har ökat med åren då barnen förut inte påverkades lika mycket av att bo i närheten av ett kärnkraftverk.