medrek.se

Nyheter

Stress ökar inte risk för sjukdomen MS

Risken att drabbas av sjukdomen MS ökar inte vid påfrestande händelser i livet, visar en norsk studie.

Risken att drabbas av sjukdomen MS ökar inte vid påfrestande händelser i livet, visar en norsk studie.

Tidigare forskning har visat på ett samband mellan stress och skov av sjukdomen MS. Det har länge diskuterats bland forskare om påfrestningar även kan kopplas till själva insjuknandet i MS. 

Forskare vid Universitet i Bergen, och medarbetare, har i en ny studie kommit fram till att varken generell stress hemma eller på jobbet, eller psykiska och fysiska övergrepp i unga år ökar risken för sjukdomen MS signifikant.

Forskarna har använt sig av data från två stora amerikanska grupper av kvinnor som följts från 1976 respektive 1989.

Kvinnorna rapporterade regelbundet om eventuell MS och svarade på frågor om exempelvis, påfrestande händelser så som generell stress på hemmaplan och på arbetet, eller psykiska och fysiska övergrepp under barndomen.

Forskarna drar dock slutsatsen att fler, och mer ingående, studier behövs för att avskriva stress som en potentiell riskfaktor för sjukdomen MS. De påpekar också att resultaten kanske inte gäller män, eftersom bara kvinnor ingick i studien.

Studien publiceras i tidskriften Neurology.