medrek.se

Nyheter

Stresstester för att se brister

Med testerna kan man se brister vid extrema situationer inom vården och åtgärda de problem som skulle uppstå

Tester inom stress skulle ge patienterna en säkrare sjukvård. Enligt en debattartikel i Sydsvenskan orsakas cirka 3000 dödsfall om året av brister i vården.

Brister inom vården skulle kunna undvikas genom ett förbättrat patientsäkerhetsarbete och olika stresstester. Stresstesterna genomförs också bland annat i banker för att kontrollera medarbetarnas insikt vid extrema situationer. Med dessa tester inom vården skulle man kunna se över hur det skulle fungera vid till exempelvis ett utbrott av influensa på sjukhuset vid en helg med låg bemanning av personal. Brister som man förutser kan uppstå skulle åtgärdas med hjälp av testerna och det skulle öka tryggheten för patienterna.